VVTAT parengtos žaislų saugos rekomendacijos

September 28, 2020

Skatindama atsakingą požiūrį į vaikams skirtų produktų saugą, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) parengė žaislų saugos rekomendacijas priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo įstaigoms, tėveliams bei globėjams, kuriose pateikiami svarbiausi patarimai, kaip atpažinti potencialius pavojus žaisluose, į ką svarbu
atkreipti dėmesį įsigyjant žaislus ir kaip juos tinkamai prižiūrėti.

Visą informaciją rasite skiltyje „Tėvams“.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos informacija

Lopšelio-darželio darbo pradžia nuo 2020 m. gegužės 18 d.

May 12, 2020

Vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. V-1116 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ nuo 2020 m. gegužės 18 d. atnaujinama ugdymo veikla ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose.

Mūsų vaikų ugdymas ir toliau bus organizuojamas lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“.

Vadovaujantis patvirtintu sprendimu vaikus, kurie serga lėtinėmis ligomis arba gyvena kartu su rizikos grupėms priklausančiais žmonėmis, ir toliau rekomenduojama ugdyti namuose. Be to, net jei vaikas sveikas, jį leisti į ugdymo įstaigą neprivaloma – tėvai galės jį ir toliau prižiūrėti namuose.

Lankantiems įstaigą vaikams ugdymo procesas užtikrinamas grupėse, nelankantiems – vykdomas nuotoliniu būdu.

Kol bus tęsiamas karantinas, bus laikomasi įstatymu patvirtintų būtinų saugumo sąlygų organizuojant ugdymą.

Nuoroda susipažinimui su sprendimu:

 http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/KORONA/D%C4%96L%20IKIMOKYKLINIO%20IR%20PRIE%C5%A0MOKYKLINIO%20UGDYMO%20ORGANIZAVIMO%20B%C5%AATIN%C5%B2%20S%C4%84LYG%C5%B2%20(V-1116).pdf

Dėl planuojamų rekonstrukcijos darbų

May 10, 2020

Norime pasidalinti džiugia naujiena su visa bendruomene, kad Birštono savivaldybei gavus lėšų miesto objektų rekonstravimui ir statybai, mūsų lopšeliui-darželiui skirti 300 tūkst. eurų tolesniems įstaigos rekonstrukcijos darbams. Planuotas darbas vasarą „Giliuko“ patalpose vykti negalės, nes jau artimiausiu metu bus tęsiami rekonstrukcijos darbai. Vaikų priežiūros ir ugdymo procesas toliau bus organizuojamas lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“. Tikime, kad laikini nepatogumai – tik dalis iššūkių, su kuriais sėkmingai susitvarkysime. Tuo pačiu labai džiaugiamės, kad po visų darbų pabaigos galėsime tęsti ugdymą ir dirbti gražiai atsinaujinę!

Svarbi informacija dėl vaikų priežiūros Birštono savivaldybėje karantino laikotarpiu

April 28, 2020

Informuojame, kad 2020 m. balandžio 23 d. yra priimtas LR sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimas Nr. V-977 „Dėl Covid-19 (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių vaiko priežiūros organizavimo įstaigose“. Šiuo metu lopšeliai-darželiai ir ikimokyklinio ugdymo grupės dar nepradeda veikti, tačiau, vadovaujantis šiuo nutarimu, yra galimybė teikti vaikų priežiūros paslaugas tais atvejais, kai vaiko priežiūros neįmanoma užtikrinti jo namuose ir yra tėvų, įtėvių, globėjų ar rūpintojų kreipimasis bei pateikiama darbdavio pažyma dėl būtinumo atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje.

Minėtas nutarimas įpareigoja tėvus, įtėvius, globėjus ar rūpintojus kreiptis dėl vaiko priežiūros, maitinimo ir nuotolinio mokymo paslaugų tik įvertinus visas kitas vaiko(-ų) priežiūros galimybes namuose. Atkreipiame dėmesį, kad priežiūros paslauga negali būti teikiama, jeigu vaikas (-ai):

1. Serga lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“ (daugiau informacijos žr. įsakyme).

2. Gyvena kartu su asmenimis, priskirtinais rizikos grupėms (vyresnio nei 60 m. amžiaus asmenims ir (arba) sergantiems lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše.

Birštono savivaldybėje vaiko (-ų) priežiūros paslauga, atsižvelgiant į poreikius, bus teikiama nuo šių metų gegužės 4 d. Birštono vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ patalpose. Iki karantino paskelbimo lankytai ikimokyklinei įstaigai pateikiamas nurodytos formos prašymas ir kartu su juo pateikiamos darbdavio pažymos dėl būtinumo atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje (pateikiamos abiejų tėvų pažymos). Visi dokumentai pateikiami el. p. vyturelis@birstonas.lt, birstonogiliukas@gmail.com.

Tais atvejais, kai dirbama pagal individualios veiklos pažymą ar verslo liudijimą, kartu su prašymu reikia pateikti savo paties parengtą ir pasirašytą pažymą dėl būtinumo atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje ir individualios veiklos pažymos ar verslo liudijimo kopiją.

 

Birštono savivaldybės informacija

Prašymą vaiko priežiūros paslaugai rasite skyriuje „Tėvams“.

Kviečiame skirti paramą iki 2020 m. liepos 1 d.

April 26, 2020

Kviečiame visus, norinčius ir galinčius, skirti mūsų lopšeliui-darželiui 1,2 procento paramos nuo 2019 metais gautų apmokestinamų pajamų ir taip prisidėti prie pokyčių įgyvendinimo mūsų įstaigoje. 

Visą informaciją apie paramos skyrimą rasite VMI puslapyje:

https://www.vmi.lt/cms/paramos-skyrimas

Nuotolinis ugdymas - kaip mums sekasi?

April 02, 2020

Prabėgus pirmajai nuotolinio ugdymo savaitei, galime pasidžiaugti, kad ugdymas vyko pakankamai sklandžiai. Pagrindinė priemonė ugdymui ir bendravimui su vaikais buvo pasirinkta pasitelkiant lopšelio-darželio grupių sukurtas Facebook paskyras, formuojant, siunčiant vaikams užduotis jose ir gaunant grįžtamąjį ryšį iš tėvų su atliktomis užduotimis. Paskelbus savaitės ugdymo temas, daugelis vaikų planuotas užduotis atliko. Mokytojai džiaugiasi, jog į naują ugdymo metodą atsakingai ir kūrybiškai pažiūrėjo tėvai, kurių dauguma įsitraukė mokytis kartu su vaikais, noriai bendradarbiavo su mokytojais. Paklausti tėvai pažymėjo, kad palankiai vertina veiklas ir jų pateikimo formą, todėl šia ugdymo linkme kol kas ir dirbsime. Mokytojams bendraujant su tėvais, pastarieji paminėjo, kad lopšelyje-darželyje visgi ugdymas vyksta efektyviau ir sklandžiau nei nuotoliniu būdu namuose – vaikai labiau susikaupia ugdymui. Džiugu buvo išgirsti, jog vyresnieji vaikai nori kuo greičiau sugrįžti į darželį. Kaip vaikams sekėsi atlikti užduotis ir darbelius, galite matyti mūsų lopšelio-darželio Facebook paskyroje:

https://www.facebook.com/birstonogiliukas/

Mes labai tikimės dar didesnio tėvų aktyvumo ir įsitraukimo ugdant vaikus nuotoliniu būdu, sklandaus bendravimo, bendradarbiavimo ir grįžtamojo ryšio, kuris svarbus pokyčiams ir tobulėjimui!

Naudingos nuorodos tėvams

March 26, 2020

Dalinamės nuorodomis, kuriose rasite ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą ir priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą:

https://www.smm.lt/uploads/documents/Pedagogams/ikimok_pasiekimu_aprasas.pdf

https://www.smm.lt/uploads/documents/Prie%C5%A1mokyklinio%20ugdymo%20bendroji%20programa(3).pdf

Svarbi informacija dėl nuotolinio ugdymo

March 24, 2020

Atsižvelgdami į susiklosčiusią situaciją dėl paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino Lietuvoje iškilus koronaviso (COVID-19) grėsmei, suprantame, kad ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas turi tęstis, todėl mūsų pedadogai yra pasiruošę dirbti nuotoliniu būdu nuo 2020 m. kovo 30 d.

Pedagogų, tėvų ir vaikų bendradarbiavimas vyks pasitelkiant šias informacines priemones: „Facebook-Messenger“, „Skype“, elektroninius paštus, taip pat konsultuojant telefonu.

Naujas temas, užduotis, filmuotą medžiagą pedagogai pateiks elektroniniu būdu. Atliktų užduočių nuotraukas, video tėvai galės įkeltį į savo Facebook grupės elektroninę platformą.

Bendra lopšelio-darželio ir nuotolinio ugdymo informacija, jei ji neprieštarauja ES Bendrųjų duomenų apsaugos įstatymo reikalavimams, bus talpinama lopšelio-darželio svetainėje skyriuose „Naujienos“,  „Tėvams“, socialiniame tinkle „Facebook“. 

Mes sieksime padaryti viską, kad mažieji būtų sėkmingai lavinami toliau ir jų žinios nenukentėtų! Tikimės sėkmingo ir sklandaus bendradarbiavimo!

Informaciją apie nuotolinį ugdymą taip pat galite rasti puslapyje: https://www.smm.lt/web/lt/naujienos/nuotolinis

Mokytoja Dalia Garmuvienė - nominuota kandidatė Tarptautinės mokytojų dienos proga

September 26, 2019

Rugsėjo 27d., artėjančios Tarptautinės mokytojų dienos proga, Birštono savivaldybės Taryboje buvo pagerbti nusipelnę ugdymo įstaigų pedagogai . Džiugu, kad ir mes turime apdovanotą kandidatę – ikimokyklinio ugdymo mokytoją Dalią Garmuvienę. 2019 metų rugpjūčio 28 d. sukako 30 metų, kai Dalia dirba mūsų lopšelyje-darželyje. Tikime, kad ugdymo sėkmę didele dalimi lemia asmenybė, rūpinimasis kiekvieno vaiko gera savijauta, pastangos, pedagoginis meistriškumas ir kūrybinis darbas. Vistik, pagrindinis mokytojos darbo vertintojas – vaikas. Kad matytumėt, kaip vaikai ją myli! Kiekvieną dieną šaukia vardu „Dalyte“, kiekvieną rytą visi ropščias jai ant kelių!
Būk pasveikinta, miela Dalia, mylime, džiaugiamės ir didžiuojamės!

Informacija dėl lopšelio-darželio atostogų

July 24, 2019

Informuojame, kad 2019 m. rugpjūčio 1 - 30 dienomis atostogausime ir lopšelyje-darželyje susitiksime tik rugsėjo 2 d. Lopšelio-darželio atostogų metu vaikai turės galimybę lankyti Birštono lopšelį-darželį „Vyturėlis“.

Tėvai, planuojantys vaikus vesti į kitą ugdymo įstaigą, turi kreiptis į Birštono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrių. Vaikų sveikatos pažymų kopijas turite pasiimti mūsų lopšelyje-darželyje.

Primename, kad visą informaciją dėl vaikų laikino priėmimo rasite lopšelio-darželio svetainėje skiltyje: Tėvams - Praktinė informacija apie darželį - Centralizuoto vaikų priėmimo tvarka (12 punktas).

Gražios likusios vasaros!

Mokestis už lopšelį-darželį nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.

July 14, 2019

Vadovaujantis Birštono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 21 d. sprendimu Nr. TS-116, nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. keičiasi mokestis už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą lopšelyje-darželyje. Lopšelio grupės vaikams mokestis bus 2,20 Eur už dieną, darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams - 2,40 Eur už dieną. 

Primename, kad visą informaciją rasite mūsų puslapyje adresu: „Tėvams“-„Praktinė informacija apie darželį“-„Mokesčio ir lengvatų tvarkos aprašas“.

Informacija tėvams dėl lopšelio-darželio darbo grafiko

June 20, 2019

Informuojame, kad lopšelis-darželis „Giliukas“ 2019 m. birželio 25 d. - liepos 12 d. atostogaus.

Atostogų metu tėvai, planuojantys vaikus vesti į kitą ugdymo įstaigą, turi kreiptis į Birštono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrių. Vaikų sveikatos pažymų kopijas turite pasiimti mūsų lopšelyje-darželyje.

Primename, kad visą informaciją dėl vaikų laikino priėmimo rasite lopšelio-darželio svetainėje skiltyje: Tėvams - Praktinė informacija apie darželį - Centralizuoto vaikų priėmimo tvarka (12 punktas).

Renkame finansinę paramą ir kviečiame prisidėti visą bendruomenę!

June 06, 2019

Šiandieną mes džiaugiamės, kad mūsų lopšelio-darželio vaikai auga aplinkoje, supančioje mus ąžuolais ir jų teikiamu pavėsiu karštą dieną. Tačiau ar įsivaizduojate vaikystę be sūpynių, karstyklių ar čiuožyklų? Deja, šiandieną  mes neturime vaikams žaidimų aikštelės, nors labai norime turėti!

Tuo tikslu nuoširdžiai kviečiame prisidėti geros valios žmones finansine parama, išpildant mūsų mažųjų svajonę žaisti jaukiai įrengtame kieme!

Esame juridinis asmuo, turintis paramos gavėjo statusą.

Prieigos raktas – 63-2440075-575505.

Rekvizitai paramai:

Paramos gavėjas - Birštono lopšelis-darželis „Giliukas“

Įstaigos kodas – 190211852

Banko sąskaita – LT 37 7300 0101 2989 0635

Bankas – AB bankas SWEDBANK, kodas 73000

Adresas – Pušų g. 2, Birštonas

​Iki 2019 m. gegužės 2 d. kviečiame norinčius ir galinčius prisidėti 2% dydžio pajamų mokesčio dalimi!

April 03, 2019

Nuoširdžiai dėkojame visiems, skyrusiems 2% dydžio pajamų mokesčio dalį mūsų įstaigai 2018 metais. Ir 2019-aisiais metais pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą Jūs galite skirti iki 2% pajamų mokesčio dalies mūsų lopšeliui-darželiui. Gautos lėšos būtų panaudojamos įstaigai reikalingiems daiktams įsigyti. 

Dėkojame už paramą!

Informacija dėl įstaigos pavadainimo pakeitimo

June 25, 2018

Birštono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 29 dienos sprendimu Nr. TS-180 “Dėl Birštono vienkiemio darželio-mokyklos struktūros pertvarkymo ir pavadinimo pakeitimo”,   2018 m. birželio 13  d. Juridinių asmenų registre įregistrtuotas:

Pavadinimas: Birštono lopšelis-darželis “Giliukas”

Please reload

Visos teisės saugomos © 2017, Birštono vienkiemio darželis-mokykla

Sprendimas: Julija Gradeckienė