Veiklos sritis - švietimas

Mokyklos švietimo veiklos rūšys:​
pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10.

kitos švietimo veiklos rūšys:
priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;
sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

kitos ne švietimo veiklos rūšys: ​

kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91;
restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla, kodas 56.10;
nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;
kūrybinė, meninė ir programų organizavimo veikla, kodas 90.0;
sportinė veikla, programų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93;
programų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.2.