Quotes
Quotes

Istorija

Birštono vienkiemio lopšelis-darželis vaikams duris atvėrė 1990 metų sausio mėnesį. Lopšelio-darželio vedėja – Danutė Žiūkienė. Nuo 1990 m. rugsėjo 1 d. atidarytas pirmos klasės komplektas, mokytoja – Ona Šaulinskienė. Nuo 1992 m. rugpjūčio 1 d. įstaiga priklauso Prienų rajono švietimo skyriui ir Birštono vienkiemio apylinkei, todėl pavadinta Birštono vienkiemio darželiu-mokykla. 1994 m. gegužės mėnesį mokykla išleidžia pirmąją ketvirtokų laidą. Nuo 2000 m. Birštono vienkiemio darželis-mokykla priklausė Birštono savivaldybės Švietimo skyriui. Nuo 2008 metų lapkričio 4 d. Birštono vienkiemio darželio-mokyklos direktorės pareigose pradėjo dirbti Regina Gustaitienė. 2017m. rugsėjo 29 d. Birštono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-180 nuspręsta iki 2018-08-31 pertvarkyti Birštono vienkiemio darželio-mokyklos struktūrą, pakeičiant mokyklos grupę iš bendrojo ugdymo mokyklos į neformaliojo švietimo mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupę. 2018 m. birželio 13 d. Juridinių asmenų registre įregistruotas Birštono lopšelis-darželis „Giliukas“.

Misija

Vizija

Vertybės

Prioritetai

Savivalda

Partneriai

Diegti sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžius ir įpročius ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams.

Saugi, patraukli, šiuolaikiška įstaiga, siekianti sėkmingo bendradarbiavimo vaikų labui.

Sveikos gyvensenos ugdymas. Saugios, tenkinančios vaikų poreikius, edukacinės aplinkos bei darbo sąlygų sukūrimas.

Individualių vaiko gebėjimų atskleidimas ir ugdymas.

Birštono lopšelio-darželio ,,Giliukas" taryba 

Artiom Tretiak- tarybos pirmininkas
Joana Kliucevičienė - sekretorė
Ernesta Lankevičienė - tėvų atstovė
Kęstutis Rančys - tėvų atstovas

Birštono vaikų lopšelis-darželis ,,Vyturėlis"
Birštono vienkiemio bendruomenė
Birštono gimnazija
Lazdijų darželis-mokykla ,,Vyturėlis"
Nemajūnų dienos centras
Birštono sporto centras
Birštono meno mokykla 

Bendruomeniškumas - „tai mūsų visų reikalas“

Nuolatinis tobulėjimas - „galime geriau“

Tarpusavio pagalba - „kiekvienas gali ką nors pasiūlyti“

Atvirumas - „pasiruošę keistis, tobulėti, priimti naujoves“

Mikroklimatas - „gerai jaučiamės visi“